4 במאי 2015

העלאת תכנים לסיווג המידע באפליקציה

4 במאי 2015

החלפת מסכים וקישורים

4 במאי 2015

גדלים גרפיים

4 במאי 2015

בניית גלריית תמונות